منو اصلی
آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 2338 | کل بازدید : 25281 
سه شنبه ٠٤ آبان ١٤٠٠
دکتر مریم سلیمانی
 


دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی

   

فایل رزومه هیئت علمی

مشخصات  پرسنلی

نام و نام خانوادگی: مریم سلیمانی

رتبه علمی: استادیار

مقطع و رشته تحصیلی: دکتری علوم تشریح

گروه آموزشی: علوم پایه

آدرس: اوین، بلوار دانشجو، خیابان کودکیار، دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی .

تلفن محل کار: 02171732730

پست الکترونیک:  Ma.soleimani@uswr.ac.ir

سایت اختصاصی:

سایت دانشگاه :    http://www.uswr.ac.ir


پروفایل در Google Scholar

https://scholar.google.com/citations?user=wxEMNj8AAAAJ&hl=en

پروفایل در  Scopus

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=37031943200

https://orcid.org/0000-0003-2650-9174

 

تاریخ بروزرسانی:

1400.3.22

سوابق تحصیلی دانشگاهی

سال

درجه

نام دانشگاه / موسسه

مکان

رشته تحصیلی

1393-1387

دکتری

دانشگاه علوم پزشکی ایران

تهران

علوم تشریح

1387-1384

کارشناسی ارشد

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

اصفهان

علوم تشریح و بافت شناسی

1381-1377

کارشناسی

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

اصفهان

مامایی

زمینه های تخصصی

کار با حیوانات آزمایشگاهی

القاء مدل  EAE، OVX و Spinal Cord Injury

Real time PCR

فلوسایتومتری و نرم افزارهای آنالیز مربوطه

آشنایی با تکنیکهای پیشرفته لقاح آزمایشگاهی و جداسازی اسپرم

الایزا  و HPLC

تهیه بافت و رنگ آمیزی های اختصاصی در بافت های هیستولوژی

IHC

سوابق آموزشی

- تدریس آناتومی عملی سر و گردن رشته های دندانپزشکی، پزشکی و گفتاردرمانی (از سال 85 تا کنون - بیش از 20 واحد درسی)

- تدریس آناتومی عملی تنه، سر و گردن کارشناسی فیزیو تراپی و کاردرمانی (از سال 88 تا کنون - بیش از 40 واحد درسی)

- تدریس تئوری و عملی اندام فوقانی و تحتانی رشته های پزشکی،رادیولوژی، فیزیو تراپی، کاردرمانی و ارتوپدی فنی (از سال 85 تا کنون - بیش از 60 واحد)

- تدریس آناتومی عمومی کارشناسی تربیت بدنی، علوم آزمایشگاهی و گفتاردرمانی (از سال 85 تا کنون - بیش از 20 واحد درسی)

- تدریس عملی دروس Integration(1-2-3-4) دانشجویان پزشکی

- تدریس تئوری و عملی نوروآناتومی کارشناسی گفتاردرمانی، رادیولوژی، فیزیو تراپی، کاردرمانی و ارتوپدی فنی (از سال 87 تا کنون - بیش از 40 درسی واحد)

- تدریس تئوری و عملی آناتومی سطحی کارشناسی فیزیوتراپی و ارتوپدی فنی (از سال 90 تا کنون - بیش از 10 واحد درسی)

- تدریس تئوری و عملی ستون فقرات دانشجویان ارتوپدی فنی (از سال 90 تا کنون - بیش از 20 واحد درسی)

- تدریس تئوری آناتومی و فیزیولوژی کارشناسی ارشد ارگونومی (از سال 93 تا کنون - بیش از 6 واحد درسی)

- تدریس بافت تئوری و عملی عمومی رشته های داروسازی، پزشکی، علوم آزمایشگاهی و مامایی (از سال 85 تا کنون - بیش از 20 واحد درسی)

- تدریس جنین شناسی کارشناسی مامایی (از سال 92 تا کنون - 4 واحد درسی)

- تدریس پاتوفیزیولوژی مغز و اعصاب کارشناسی ارشد پرستاری (از سال 96 تا کنون - 4 واحد درسی)


فعالیتهای پژوهشی

پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان "حذف  اسپرم های انسانی  Fas+ و PI-  از طریق لیز سلولی با واسطه کمپلمان" به راهنمایی جناب آقای دکتر نصر اصفهانی در پژوهشکده رویان اصفهان

پایان نامه با عنوان" بررسي مقايسه اي اثر  آنتي اكسيدان  CoQ10 و ويتامين D3 بر روند بهبودي موشهاي C57BL/6 مبتلا به Multiple Sclerosis   مدل EAE  "به راهنمایی جناب آقای دکتر سید بهنام الدین جامعی که در تاریخ 3/2/93 دفاع شد.


1. طرح تحقیقاتی با عنوان: "بررسی ارتباط کیفیت رویان حاصل ازIVF   و ICSI  در روزهای دوم و سوم  پس از لقاح با BMI مادران" که در زمستان 1389 در مرکز تحقیقات باروری و ناباروری دانشگاه شهید بهشتی به پایان رسیده است.

2.  طرح تحقیقاتی با عنوان: "مطالعه اثر کوآنزیم Q10 بر سطح سایتوکاینهای   TNF-αو IL-10 در ضایعه نخاعی ناحیه لومبار در موشهای صحرایی مدل منوپوز" که در دانشگاه علوم پزشکی ایران در مرداد 97 به پایان رسیده است.

3.  طرح تحقیقاتی با عنوان: "مطالعه اثر روغن کنجد بر سطح سایتوکاینهای   TNF-αو IL-10 در ضایعه نخاعی ناحیه لومبار در موشهای صحرایی  مدل منوپوز" که در دانشگاه بهزیستی و توانبخشی در مرداد 97 به پایان رسیده است.

4.  طرح تحقیقاتی با عنوان: " بررسی روائی و پایائی آزمون  OSCE/OSPE در ارزیابی مهارتهای عملی و علمی آناتومی دانشجویان رشته های توانبخشی دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی"  که در دانشگاه بهزیستی و توانبخشی در اردیبهشت 98 به پایان رسیده است.

5. طرح تحقیقاتی با عنوان: " بررسی مقایسه ای اثر کانابیدیول و فلوکستین بر میزان بیان مارکرهای اتوفاژی و آپوپتوز بافت مخچه در موش های C۵۷BL/۶ مدل آنسفالومیلیت خودایمنی تجربی "  که در دانشگاه علوم پزشکی ایران در حال انجام است.

6. طرح تحقیقاتی با عنوان: " بررسی تاثیر کانابیدیول بر بیان ژن های سایتوکاینی خانواده Th1  نسبت به ژن های سایتوکاینی خانواده Th2 در موش های C۵۷BL/۶ مدل مولتیپل اسکلروزیس"  که در دانشگاه بهزیستی و توانبخشی و علوم پزشکی ایران در حال انجام است.

1.     استاد مشاور پایان نامه دکتری عمومی  با عنوان " بررسی اثر کوآنزیم کیوتن بر بیان گیرنده های P2X3 در نورون های DRG ناحیه کمری L4-L6  در موش صحرایی نر بالغ مدل درد مزمن (CCI)"در دانشگاه علوم پزشکی ایران که در سال 93 دفاع شد.

2.     استاد مشاور پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان "بررسی مقایسه ای اثر آپوپتوزی  Q10با  کارواکرول بر بیان پروتین p53  در رده سلولی سرطان سینه SK-BR-3 "  در دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج که در بهمن ماه 95 دفاع شد.

3.     استاد مشاور پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان "بررسی اثر ضد تکثیری و توقف چرخه سلولی  بوتاکس بر دودمانهای سلولی  PC3  و  Mcf7 " در دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج که در  بهمن ماه 95 دفاع شد.

4.     استاد مشاور پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان "بررسی اثر آپوپتوزی نوروتوکسین بوتولینوم BoNTs A) ( بر رده سلولی سرطان تخمدان SK-OV-3 و رده سلولی CHO " در دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج  که در بهمن ماه 95 دفاع شد.

5.     استاد مشاور پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان "مطالعه اثر توأم روغن کنجد و ملاتونین بر بیان پروتئین P53 در ضایعه نخاعی ناحیه لومبار در موشهای صحرایی مدل منوپوز" در دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج  که در شهریور 96 دفاع شد.

6.     استاد مشاور پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان "کمی سازی خستگی عضله Trapezius با استفاده از تحلیل غیرخطی (RQA) در طی انقباض ایستا و دینامیک" که در  گروه ارگونومی دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی در حال اجرا می باشد.

7.     استاد مشاور پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان "بررسی تأثیر یک جلسه فعالیت ورزشی وامانده ساز بر تغییرات سروتونین مغز در موش های صحرایی نر ویستار نابالغ و بزرگسال " که در گروه فیزیولوژی ورزش دانشگاه شهید بهشتی که در شهریور 97 دفاع شد.

8.     استاد مشاور پایان نامه دکتری با عنوان  "تاثیر 6 هفته پیش‏آماده سازی با تمرین تناوبی شدید بر بیان Klotho،PLP و TNF-α بافت مخچه موش‏های ماده مبتلا به بیماری ام ‏اس در مدل EAE" که در دانشگاه شهید بهشتی در حال اجرا می باشد.

9.     استاد مشاور پایان نامه دکتری با عنوان  "بررسی اثر درمان توأم فلوکستین و متیل پردنیزولون بر سطح سایتوکاین های  TNF-α و IL-6 در ضایعه نخاعی ناحیه لومبار موشهای صحرایی مدل هایپوتیروئیدیسم" که در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در حال اجرا می باشد.

10.  استاد مشاور پایان نامه دکتری با عنوان  “پیش بینی الگوهای بازتوانی راه رفتن ناشی از آموزش به کمک تردمیل ضدجاذبه، در کودکان فلج مغزی، با استفاده از تصاویر تشدید مغناطیسی عملکردی مغز” که در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در حال اجرا می باشد.

11.  استاد راهنمای پایان نامه دکتری با عنوان  " بررسی مقایسه ای تاثیر آنتی اکسیدان های IMOD و Curcumin بر تغییرات پروفایل بیان ژن های سایتوکاینی خانواده Th1 , IFN-γ، IL-6، IL-12 و TNF-α  نسبت به ژن های سایتوکاینی خانواده Th2وTGF-β، IL-4، IL-5 و IL-10 در موش های C57BL/6 مدل مولتیپل اسکلروزیس." که در گروه ژنتیک دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی خرداد 98 دفاع شد.

12.  استاد راهنمای پایان نامه دکتری با عنوان  " بررسی اثر ترکیبات AN352، فلوکسیتین و گلاتیرامر استات بر تغییر پروفایل بیان برخی از ژن های سایتوکاینی خانواده Th1, IFN-γ، IL-6، IL-12 و TNF-α  نسبت به ژن های سایتوکاینی خانواده Th2,TGF-β، IL-4، IL-5 و IL-10 در مدل حیوانی بیماری مولتیپل اسکلروزیس" که در گروه ژنتیک دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی در حال اجرا می باشد.

13.     استاد مشاور پایان نامه دکتری با عنوان  " كميسازي اثر درماني تحريک مغناطيسي فراجمجعه اي تکرار شونده rTMS  بر روي فعاليت هاي عملکردي مغز جهت ايجاد بهبودي ماندگار مهارت هاي راه رفتن دركودكان فلج مغزي" که در گروه مهندسی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران در حال اجرا می باشد.

14.  استاد راهنمای پایان نامه دکتری با عنوان  " بررسی مقایسه ای اثر کانابیدیول و فلوکستین بر میزان بیان مارکر های اتوفاژی، آپوپتوز و سطح سایتوکاین های التهابی TNF-α, IL-6  بافت مخچه در موش های  C57BL/6 مدل مولتیپل اسکلروزیس" که در گروه علوم تشریح دانشگاه علوم پزشکی ایران در حال اجرا می باشد.

 

مسئولیت های دانشگاهی و علمی (همایش، سمپوزیوم، کارگاه ..)

1.  همکاری با عنوان مشاور در واحد رشد و بالندگی اساتید در دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی از مهر ماه سال 94 تا آبان 95

2.  سرپرست تیم المپیاد دانشجویی دانشجویان علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی در هفتمین دوره المپیاد

3.  همکاری با واحد EDC دانشگاه به عنوان مسئول کارگروه ارتقاء و ارزشیابی آموزشی از مهر 95 تا کنون

4. همکاری با واحد پژوهان معاونت پژوهشی دانشگاه به عنوان مشاور هیات علمی از تاریخ خرداد 95 تا کنون

5. مدیر گروه علوم پایه دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی از آذر 97 تا کنون

6. گذراندن دوران طرح مامایی در مرکز بهداشت وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران از سال 81  تا پایان سال 83

 


1.  شرکت در هشتمین، نهمین و دهمین کنگره رویان تهران در تابستان سال 1386 و 1387 و 1388 و 1389

2.  شركت در چهارمین همایش بیولوژی اعتیاد در بهار 1389

3.  شركت در كنگره باروري و ناباروري اصفهان در بهار سال 1387                                                       

4.  شركت در کنفراس " اساس ملکولی سرطان" که در اسفند 1388 در دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار گردید.

5.  شرکت فعال در   work shopهای مربوط به پژوهشکده رویان تهران

6.  شرکت در کارگاه آموزشی "کار با حیوانات آزمایشگاهی" که در خرداد 1389 در دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار گردید.

7.  شرکت در دوره فلوشیپ پژوهش در دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی در سال 94

8. اتمام دوره های آموزشی کارشناسی ارشد مجازی آموزش پزشکی

عضویت در مجامع علمی

از سال

تا سال

مجمع علمی

90                                      انجمن علوم تشریحی ایران

81                                      نظام پزشکی- م

انتشارات

1-  انتشار مقاله در ژورنال

سال

نام مجله

عنوان مقاله

شماره مجله و صفحه

1. Soleimani M, Tavalaee M, Aboutorabi R, Adib M, Bahramian H, Janzamin E, et al. Evaluation of Fas positive sperm and complement mediated lysis in subfertile individuals. Journal of assisted reproduction and genetics. 2010;27(8):477-82

2. Jameie SB, Masoumipoor M, Janzadeh A, Nasirinezhad F, Kerdari M, Soleimani M. Combined therapeutic effects of low power laser (980nm) and CoQ10 on Neuropathic Pain in adult male rat. Medical journal of the Islamic Republic of Iran. 2014;28:58.

3. Masoumipoor M, Jameie S, Janzadeh A, Nasirinezhad F, Soleimani M, Kerdary M. Effects of 660-and 980-nm low-level laser therapy on neuropathic pain relief following chronic constriction injury in rat sciatic nerve. Lasers in medical science. 2014;29(5):1593-8.

4. Masoumipoor M, Jameie SB, Janzadeh A, Nasirinezhad F, Kerdari M, Soleimani M. Effects of 660 nm Low Level Laser Therapy on Neuropathic Pain Relief Following Chronic Constriction Injury in Rat Sciatic Nerve. Archives of Neuroscience. 2014;1(2):76-81.

5. Soleimani M, Jameie SB, Barati M, Mehdizadeh M, Kerdari M. Effects of Coenzyme Q10 on the ratio of TH1/TH2 in Experimental Autoimmune Encephalomyelitis Model of Multiple Sclerosis in C57BL/6. Iranian biomedical journal. 2014;18(4):203.

6. Soleimani M, Jameie SB, Jahromi SR, Alizadeh A, Kerdari M. Method of Housing and Transfer and Experimental Autoimmune Encephalomyelitis: An Experimental Study on C57BL/6. Thrita. 2014;3(4).

7. Soleimani M, Jameie SB, Mehdizadeh M, Keradi M, Masoumipoor M, Mehrabi S. Vitamin D3 influence the Th1/Th2 ratio in C57BL/6 induced model of experimental autoimmune encephalomyelitis. Iranian journal of basic medical sciences. 2014;17(10):785.

8. Soleimani M, Jameie SB, Jahromi SR, Alizadeh A, Kerdari M. Method of Housing and Transfer and Experimental Autoimmune Encephalomyelitis: An Experimental Study on C57BL/6. Thrita. 2014;3(4).

9.  Jameie SB, Mousavi M, Farhadi M, Mehraein F, Ababzadeh S, Soleimani M, et al. Effects of Total Light Deprivation on Hippocampal Neurogenesis and Memory of Adult Rats: A Sexual Dimorphic Study. Thrita. 2015;5(3)

10. Soleimani M, Mousavi N. The Effectiveness of Teachers in Regular Classes in the Process of Educating Students with Special Needs and Influencing Factors. Education. 2016;6(2):58-64.

11. Jameie B, Mehdinejadiani S, Farhadi M, Solimani M, Hassanzadeh S, Kerdari M, et al. Effects of Exogenous Estrogen Treatment on Hippocampal Neurogenesis of Diabetic Ovariectomized Rats. International Clinical Neuroscience Journal. 2016;3(2):99-108.

12. Soleimani M, Mousavi N. Evaluation  of   relationship  between  clinical  symptoms  and  isolation  of   f astidiousbacteria  in urine  samples  of   elderly  women.  International Journal of Infection. 2017

13. Hassanzadeh S, Jameie SB, Soleimani M, Farhadi M, Kerdari M. Coenzyme Q10 Influences on the Levels of TNF-α and IL-10 and the Ratio of Bax/Bcl2 in a Menopausal Rat Model Following Lumbar Spinal Cord Injury. Journal of Molecular Neuroscience. 2018. 65 (2), 255-264

14. Azizi S, Rasooli AH, Soleimani M, Irani A, Shahrokhi A, Mirbagheri MM. The impact of AlterG training on balance and structure of vestibulospinal tract in cerebral palsy children.  2018. 40th Annual International Conference of the IEEE Engineering in….

15. Hassanzadeh S, Jameie SB, Mehdizadeh M, Soleimani M, Namjoo Z. FNDC5 expression in Purkinje neurons of adult male rats with acute spinal cord injury following treatment with methylprednisolone. 2018.  Neuropeptides 70, 16-25. 2

16. Alizadeh R, Kamrava SK, Bagher Z, Soleimani M. Human olfactory stem cells: As a promising source of dopaminergic neuron-like cells for treatment of Parkinsons disease. Neuroscience letters. 2019. 696, 52-59

17. E Esmaeilzadeh, M Soleimani, D Zare‐Abdollahi, B Jameie. Curcumin ameliorates experimental autoimmune encephalomyelitis in a C57BL/6 mouse model. Drug development research. 2019

18. Farahmand, F., Nourshahi, M., Soleimani, M., Rajabi, H., & Power, K. E. (2020). The effect of 6 weeks of high intensity interval training on myelin biomarkers and demyelination in experimental autoimmune encephalomyelitis model. Journal of Neuroimmunology

19.  Hassani, M., Soleimani, M., Esmaeilzadeh, E., Zare-Abdollahi, D., & Khorshid, H. R. K. (2020). Healing Influence of Melilotus Officinalis Herbal Extract on Experimental Autoimmune Encephalomyelitis in C57BL/6 Mice. Iranian Journal of Pharmaceutical Research: IJPR, 19(4), 321

20.  Atousa Zirak, Maryam Soleimani, Seyed Behnamedin Jameie. Related Fluoxetine And Methylprednisolone Changes Of TNF-a And IL-6 Expression In Hypothyroidism Rat Model Of Spinal Cord Injury (2021). Cell Journal (Yakhteh) 24

21.  Farhadi, M., Jameie, M., Derakhshanmehr, B., Tahmasebi, M., Soleimani, M., & Jameie, S. B. (2020). Neurotoxin Botulinum Inserts Apoptotic Effects on Certain Cancer Cell Lines Via Neural Niche of Tumors: A Molecular Study. International Clinical Neuroscience Journal, 7(4), 190-195

22.  Farahmand, F., Nourshahi, M., Soleimani, M., Rajabi, H., & Power, K. (2019). The Effect of High Intensity Interval Training Preconditioning on Klotho and TNF-α Female Mice with Multiple Sclerosis. Journal of Applied Exercise Physiology, 15(30), 15-29

 

2- چاپ کتاب

سال

عنوان کتاب

ناشر

تالیف/ترجمه

1389

اسپرم: شناخت و انتخاب اسپرم از دیدگاه بالینی و مولکولی در افراد کاندید ICSI

انتشارات میرماه در تهران

تالیف

1389

اطلس بافت شناسی

انتشارات تیمورزاده نوین

تالیف

1394

ضروریات آناتومی سر گردن و تنه برای رشته های توانبخشی

انتشارات دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی

تالیف

1399

نوروآناتومی فانکشنال   

انتشارات ابن سینا

ترجمه

ارائه مقاله علمی در کنفرانس/سمپوزیوم...

سال

عنوان کنفرانس و سمینار

مکان

تابستان 1388

ارائه پوستر در دهمین کنگره رویان تهران

تهران- ایران

بهار 1389

سخنرانی در نهمین کنگره سراسری علوم تشریحی ایران

همدان- ایران

بهار 1391

ارائه پوستر در نهمین کنگره MS

تهران- ایران

بهار 1394

سخنرانی در دهمین کنگره نوروریستورالوژی

تهران- ایران

تابستان 1394

ارائه پوستر در شانزدهمین کنگره رویان تهران

تهران- ایران

تابستان 1394

سخنرانی در بیست و چهارمین سمپوزیوم ISMS

استانبول- ترکیه

دیماه 1394

سخنرانی در چهارمین کنگره علوم اعصاب

تهران- ایران

بهار1395

سخنرانی در دوازدهمین کنگره سراسری علوم تشریحی ایران 

تهران- ایران

بهار 1395

ارائه پوستر در دوازدهمین کنگره سراسری علوم تشریحی ایران

تهران- ایران

آبان 1397

ارائه پوستر در همایش بین المللی علوم اعصاب شیراز

شیراز - تهران

جوایز و تشویق ها

دریافت جایزه بهترین سخنرانی و محقق جوان برتر از بیست و چهارمین  International Symposium on Morphological Sciences (ISMS ) که در سپتامبر 2014 در شهر استانبول ترکیه برگزار شده است.

دریافت جایزه دوم پوستر در همایش بین المللی علوم اعصاب شیراز  The International Neuroscience Forum

دریافت تشویق نامه توسط دکتر خرم خورشید ریاست محترم دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی به مناسبت دریافت جایزه از سمپوزیوم ISMS

دریافت تشویق نامه با درج در پرونده توسط دکتر خدایی معاون آموزشی دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی به مناسبت دریافت جایزه از سمپوزیوم ISMS

دریافت تشویق نامه توسط دکتر خانکه معاون پژوهشی دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی به مناسبت دریافت جایزه از سمپوزیوم ISMS

انتخاب با رای مستقیم دانشجویان به عنوان محبوبترین استاد دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی خرداد99 

کسب عنوان و تقدیرنامه استاد جوان برتر با بالاترین امتیاز در دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی در اردیبهشت 1400

کسب رتبه اول پذیرفته شدگان آمون کارشناسی ارشد رشته علوم تشریح و بافت شناسی در بین شرکت کنندگان سال 1384

کسب رتبه برتر دانشنامه کارشناسی ارشد در بین دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد علوم تشریح دانشگاه علوم پزشکی اصفهان- نیمسال دوم 86-87

کسب رتبه برتر دانشنامه دکتری در بین دانشجویان مقطع دکتری علوم تشریح دانشگاه علوم پزشکی ایران- نیمسال دوم 92-93

  

   دانلود فایل : رزومه دکتر مریم سلیمانی.pdf           حجم فایل 603 KB
دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشیمعاونت آموزشیمعاونت تحقیقات و فناوریمعاونت فرهنگی و دانشجوییمعاونت درمان و توانبخشیکتابخانه مرکزی
Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences