منو اصلی
آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 740 | کل بازدید : 25282 
سه شنبه ٠٤ آبان ١٤٠٠
تولیدات علمی
 


طرح های پژوهشی انجام شده و در دست انجام توسط اعضاء هیات علمی گروه به شرح ذیل می باشد :

انجام طرح های پژوهشی در زمینه سلامت سالمندی  از جمله :

-         بررسی تاثیر برنامه آموزش بهداشت در ارتقاء سلامت تغذیه ای سالمندان آسایشگاه خیریه کهریزک تهران

-         تعیین نیازهای سلامت سالمندان شهر تهران وارائه پیشنهادات ارتقای سلامت مبتنی بر آن یک مطالعه ترکیبی .

طرح های انجام شده طرح پژوهشی در زمینه سلامت عمومی و محیط زیست از جمله :

-         بررسی میزان آگاهی، نگرش وعملکرد مادران شیرده  مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر تهران در زمینه انجام تمرینات ورزشی

-         توانبخشی در ایران باستان

-         ارزشیابی اثر بخشی آموزشی محیط زیست بر دانشجویان رشد و پرورش کودکان پیش دبستان

-         تهیه وتدوین بسته آموزشی محیط زیست ویژه مربیان کودکان پیش دبستانی

-         مقایسه فرسودگی شغلی و اختلالات اسکلتی عضلانی در بین کاربران رایانه و کارکنان اداری

-         تأثیر مداخلات مهندسی بر کاهش استرس حرارتی و استرس شغلی در کارخانه فورجینگ تهران

-         شکایت از درد در اندام فوقانی و بررسی رابطه آن با استرس شغلی در کارکنان اداری

-         بررسی رابطه بین موانع شخصی خلاقیت ومیزان ابتکار و نوآوری شغلی کارکنان سازمان بهزیستی خراسان رضوی

-         بررسی­ محتوای­ کتب­ درسی­ علوم­ تجربی­ دوره ­راهنمائی تحصیلی ازنظر وجود مفاهیم توان بخشی وآموزش و پیش­گیری ازمعلولیت ها

-         تعیین شاخص استرس گرمایی WBGT و بررسی میزان اثر بخشی راهکارهای مهندسی­ کنترلی گرما در صنعت  ریخته گری

3. طرح های  پژوهشی در دست انجام :

-         چندین طرح مرتبط با محیط زیست با همکاری آموزش و پرورش و سازمان محیط زیست

-         تهیه وتدوین بسته آموزشی محیط زیست ویژه کودکان پیش دبستانی با نگاه به فرهنگ ایران

-         توانمند سازی مربیان شهر تهران به منظور انتقال مفاهیم محیط زیستی به کودکان پیش دبستان

-         مطالعه اثر کوآنزیم Q10 بر سطح سایتوکاینهای   TNF-αو IL-10 در ضایعه نخاعی ناحیه لومبار در موشهای صحرایی مدل منوپوز.

-         مطالعه اثر روغن کنجد بر سطح سایتوکاینهای   TNF-αو IL-10 در ضایعه نخاعی ناحیه لومبار در موشهای صحرایی  مدل منوپوز.

-         بررسی روائی و پایائی آزمون OSCE/OSPE در ارزیابی مهارتهای عملی و علمی آناتومی دانشجویان رشته های توانبخشی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی.

4.       انجام داوری طرح های پژوهشی :

پروپوزال های پایان نامه های دانشجویان رشته های مختلف و داوری مقالات متعدد در مجله سالمند

5.       همکاری با مرکز تحقیقات سالمندی ایران  ، اعتیاد ،جهت انجام پژوهش های مشترک

 

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشیمعاونت آموزشیمعاونت تحقیقات و فناوریمعاونت فرهنگی و دانشجوییمعاونت درمان و توانبخشیکتابخانه مرکزی
Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences