منو اصلی
آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 727 | کل بازدید : 25270 
سه شنبه ٠٤ آبان ١٤٠٠
رسالت و اهداف
 

 

الف) بیانیه رسالت Mission Statement

 • رسالت گروه علوم پایه پزشکی، ارتقاء سطح کیفیت آموزش با هدف افزایش تولیدات علمی،پژوهشی­ و با بهره گیری از مهارت های آموزشی و اصول حرفه ای و اخلاقی در آموزش و با استفاده از پژوهش های کاربردی درحوزه های آموزشی از تربیت دانشجویانی که پاسخگوی نیازهای خدمات توانبخشی ، رفاه و بهزیستی جامعه ،توانمند و با انگیزه خدمت باشند اطمینان حاصل نماید .

ب ) بیانیه چشم انداز Vision  Statement

 •  مرجع ، پیشرو ، نو آور در زمینه های آموزشی و پژوهشی  در زمینه علوم پایه پزشکی و سلامت
 •  مسئول  و پاسخگو در حیطه مسائل آموزشی و پژوهشی در زمینه های علوم پایه پزشکی و سلامت
 •  موفق در ارائه  خدمات آموزشی و جلب رضایت دانشجویان

ج ) ارزشها Values  

 • ارتقاء مستمر کیفیت و کمیت فعالیتهای آموزشی و پژوهشی
 • توجه  به دانشجو به عنوان مشتری
 •  ارزش والا و معنوی و حفظ و ارتقاء سطح آموزش و اخلاق در دانشجو
 •  رعایت اصول و ارزش های اخلاق حرفه ای در فعالیت آموزشی و پژوهشی
 • احترام به کرامت انسانی
 • مشارکت محوری در امر آموزش
 • دانایی محوری
 • عدالت محوری

اهداف آموزشی 

1.   ارتقاء کیفیت آموزش با کاربردی نمودن روش های تدریس و تاکید بیشتر بر آموزش های عملی وکارگاهی

2.  از آنجا که بیشتر دروس علوم پایه پزشکی جهت دانشجویان جدید الورود (ترم 1و2) ارائه می شود ، اعضاء هیئت علمی گروه علوم پایه پزشکی با در نظر گرفتن اخلاق حرفه ای ، دانشجویان را با ترغیب روحیه دانش طلبی و تشویق برای یادگیری بهتر ودستیابی به انضباط آموزشی در آنان ایجاد انگیزه و مشارکت فعال در امر آموزش می نماید.

3.   تغییر در سرفصل های دروس و کاربردی نمودن آنها با گرایش توان بخشی

4.   ارتقاء کیفیت تدریس و آموزش با شرکت مدرسین گروه در کارگاههای روش تدریس ، روش طراحی آزمون و...

5.   تلاش در جهت استفاده بهینه از امکانات آموزشی دانشگاه و کیفیت بخشیدن به وضعیت موجود آزمایشگاهها

اهداف پژوهشی 

1.       انجام طرح های پژوهشی بنیادی و کاربردی متناسب با اولویت های پژوهشی دانشگاه

2.       ترجمه و تالیف منابع آموزشی مورد نیاز گروه

3.       تلاش جهت توسعه یک یا چند فن آوری مورد نیاز سلامت در عرصه سلامت ، توانبخشی و تکنولوژی آموزشی

4.       همکاری با گروه های پژوهشی سالمندی ، اعتیاد جهت انجام پژوهش های مشترک

5.       انجام پژوهش واجرا در جهت طرح های دانش پژوهشی برای بهبود و به روزآوری روش های تدریس 

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشیمعاونت آموزشیمعاونت تحقیقات و فناوریمعاونت فرهنگی و دانشجوییمعاونت درمان و توانبخشیکتابخانه مرکزی
Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences