منو اصلی
آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 546 | کل بازدید : 25278 
سه شنبه ٠٤ آبان ١٤٠٠
پایان نامه ها
 

باتوجه به اینکه  گروه دانشجوی تحصیلات تکمیلی ندارد مشارکت در پایان نامه ها به شکل موردی و مشاوره ای می باشد.

برخی از پایان نامه های در حال اجرا یا خاتمه یافته گروه به شرح زیر می باشد:

بررسی اثر کوآنزیم کیوتن بر بیان گیرنده های P2X3 در نورون های DRG ناحیه کمری L4-L6

بررسی مقایسه ای اثر آپوپتوزی  Q10 با  کارواکرول بر بیان پروتین p53  در رده سلولی سرطان سینه SK-BR-3

بررسی اثر ضد تکثیری و توقف چرخه سلولی  بوتاکس بر دودمانهای سلولی  PC3  و  Mcf7

بررسی اثر آپوپتوزی نوروتوکسین بوتولینوم BoNTs A بر رده سلولی سرطان تخمدان SK-OV-3 و رده سلولی CHO

مطالعه اثر توأم روغن کنجد و ملاتونین بر بیان پروتئین P53 در ضایعه نخاعی ناحیه لومبار در موشهای صحرایی مدل منوپوز

بررسی تأثیر یک جلسه فعالیت ورزشی وامانده ساز بر تغییرات سروتونین مغز در موش های صحرایی نر ویستار نابالغ و بزرگسال

بررسی مقایسه ای تاثیر آنتی اکسیدان های IMOD و Curcumin بر تغییرات پروفایل بیان ژن های سایتوکاینی خانواده Th1 , IFN-γ، IL-6، IL-12  و TNF-α  نسبت به ژن های سایتوکاینی خانواده Th2وTGF-β، IL-4، IL-5  و IL-10 در موش های C57BL/6 مدل ام اس

بررسی روائی و پایائی آزمون OSCE/OSPE در ارزیابی مهارتهای عملی و علمی آناتومی دانشجویان رشته های توانبخشی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

کمی سازی خستگی عضله Trapezius با استفاده از تحلیل غیرخطی (RQA) در طی انقباض ایستا و دینامیک

تاثیر 6 هفته پیش‏آماده سازی با تمرین تناوبی شدید بر بیان Klotho،PLP و TNF-α بافت مخچه موش‏های ماده مبتلا به بیماری ام ‏اس در مدل EAE

بررسی اثر درمان توأم فلوکستین و متیل پردنیزولون بر سطح سایتوکاین های  TNF-αو IL-6 در ضایعه نخاعی ناحیه لومبار موشهای صحرایی مدل هایپوتیروئیدیسم

پیش بینی الگوهای بازتوانی راه رفتن ناشی از آموزش به کمک تردمیل ضدجاذبه، در کودکان فلج مغزی، با استفاده از تصاویر تشدید مغناطیسی عملکردی 

كميسازي اثر درماني تحريک مغناطيسي فراجمجعه اي تکرار شونده rTMS  بر روي فعاليت هاي عملکردي مغز جهت ايجاد بهبودي ماندگار مهارت هاي راه رفتن دركودكان فلج مغزي

بررسی ارتباط کیفیت رویان حاصل از IVF   و ICSI  در روزهای دوم و سوم  پس از لقاح با BMI مادران

بررسی مقایسه ای اثر کانابیدیول و فلوکستین بر میزان بیان مارکر های اتوفاژی، آپوپتوز و سطح سایتوکاین های التهابی TNF-α, IL-6  بافت مخچه در موش های  C57BL/6 مدل مولتیپل اسکلروزیس

 

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشیمعاونت آموزشیمعاونت تحقیقات و فناوریمعاونت فرهنگی و دانشجوییمعاونت درمان و توانبخشیکتابخانه مرکزی
Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences