منو اصلی
آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 1084 | کل بازدید : 25284 
سه شنبه ٠٤ آبان ١٤٠٠
نجم السادات موسوی
 

 

 دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

    فایل رزومه هیئت علمی

 

مشخصات  پرسنلی

نام و نام خانوادگی:نجم السادات موسوی

مقطع و رشته تحصیلی: مدیریت آموزشی میکروب شناسی

گروه آموزشی:علوم پایه

آدرس: اوین، بلوار دانشجو، خیابان کودکیار، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی .

تلفن محل کار:    22180046     -71732732        

پست الکترونیک : musavi.najmeh@yahoo.com

سایت اختصاصی:

سایت دانشگاه :    http://www.uswr.ac.ir

پروفایل در Google Scholar

پروفایل در  Scopus

 

تاریخ بروزرسانی:1397

 

سوابق تحصیلی دانشگاهی

سال

درجه

نام دانشگاه / موسسه

 

رشته تحصیلی

1365

کارشناسی

تبریز

 

بیولوژی

1373

کارشناسی ارشد

تربیت مدرس

 

میکروبشناسی

2004

دکتری

AMERICANy UNIVERSIT 

 

 

مدیریت آموزشی

زمینه های تخصصی

میکروبشناسی بهداشت بافت شناسی - ایمنولوژی بیولوژی  - تکنولوژی آموزشی آموزش دربهداشت روشهای تدریس آموزش درمحیط ریست -

مشاوره درامور آموزش

مشاوره درروشهای تدریس

   سوابق آموزشی  :   ( 26  سال تدریس در دانشگاه در دروس زیر )

 

 با کتری شناسی درسالهای 1373-1380

-                  انگل شناسی درسالهای 1373-1380

-                  ویروس شناسی درسالهای 1373-1380

-                  ایمنی شناسی 1373-1382درسالهای 1373-1382

-                  بیوشیمی درسالهای  1377-1383

-                  بافت شناسی درسالهای 1380-1397 باگرایش فیزیوتراپی

-                  آسیب شناسی درسالهای 1380-1397 با گرایش فیزیو تراپی

-                  بافت شناسی درسالهای 1377-1383باگرایش گفتار درمانی

-                  آسیب شناسی درسالهای 1377-1383 باگرایش گفتار درمانی

-                  شناخت مفاهیم محیط زیستی 1380-1390برای دانشجویان رشد وتکامل کودکان پیش از دبستان

-                  زیست شناسی در سالهای 1380-1384برای دانشجویان مددکاری

-                  زیست شناسی در 1382-1385ویزه دانشجویان علمی کاربردی

-                  تراتوژن ها 1385-1386ویزه دانشجویان علمی کاربردی

-                  بافت شناسی آسیب شناسی درسالهای 1383-1397با گرایش گفتار درمانی

-                  شناخت وآموزش مفاهیم زیست محیطی در سالهای 1390-1397 ویژه مربیان کودکان پیش دبستان

-                  شناخت مبانی محیط زیست 1395-1397با گرایش مددکاری

-                  شناخت مبانی محیط زیست 1395-1397 وِیژه دانشجویان گفتاری درمانی

-                  شناخت مبانی محیط زیست 1395-1397ویژه دانشجویان فیزیوتراپی

-                  شناخت  مبانی محیط زیست 1395-1397ویژه دانشجویان روان شناسی بالینی

 شناخت  مبانی محیط زیست 1395-1397ویژه دانشجویان اندام مصنوعی

-                  شناخت  مبانی محیط زیست 1395-1397ویژه دانشجویان کاردرمانی

-                  آزمایشگاه عملی بافت شناسی 1380-1397با گرایش فیزیو تراپی

2- سوابق آموزشی خارج از دانشگاه :

-آموزش معلمان پیش دبستان موسسه فرهنگی طلوع 1372-1386

-آموزش مشاوران موسسه فرهنگی طلوع 1378-1385

آموزش رفتار سازمانی برای کادراداری موسسه فرهنگی طلوع 1379-1383

مشاور آموزشی وتربیتی مجموعه فرهنگی طلوع  درسالهای 1373-1386

 

3- فعالیتهای پژوهشی (طرح های پژوهشی)

طرح پژوهشی جداسازی باکتریهای فستی دیوس درنمونه های ادراری بیماران

طرح پژوهشی سیستم ایمنی درسالمندان وتکثیر لنفوسیت ها

طرح پژوهشی جداسازی باکتریهای فستی دیوس درنمونه های ادراری سالمندان

طرح پژوهشی توانبخشی درایران باستان

طرح پژوهشی  توانبخشی بعد از اسلام تاقرن سوم هجری درایران

طرح پژوهشی  بررسی رابطه علایم عفونت های ادراری وباکتریهای fastidious در نمونه های ادراری زنان سالمند

 

 طرح پژوهشی  تجارب مسولان،معلمان شاغل ودانش آموزان درمورد مفهوم معلمی ونقش های او همراه باالگوها

طرح پژوهشی اثر بخشی آموزش های محیط زیستی برسواددانشجویان رشد وتکامل کودکان پیش دبستان

طرح پژوهشی تهیه وتدوین بسته آموزش محیط زیست ویژه مربیان پیش دبستان ووالدین آنها

طرح محیط زیست . تهیه وتدوین بسته آموزشی محیط زیست ویژه کودکان 8-11 سال با نگاه به فرهنگ ایران

4-  انتشار مقاله در ژورنال

عنوان مقاله

سال

سیستم ایمنی درسالمندان وتکثیر لنفوسیت ها

 

1373

آموزش ومراقبت درمبتلایان به بیماریهای مزمن

 1380

خلاصه ازتحقیقات انجام شده روی سیستم ایمنی سلولی سالمندان بااستفاده از آزمونهای تکثیر سلولی

1380

بررسی سیستم ایمنی سلولی سالمندان وتاثیر سن و وضعیت بهداشت برآن

1381

جداسازی باکتریهای فستی دیوس درنمونه های ادراری سالمندان

1378

توانبخشی درایران باستان

 

1384

 

توانبخشی بعد از اسلام تاقرن سوم هجری درایران

 

1387

 

    اثربخشی معلمان کلاس های عادی برفرایندآموزش دانش دانش آموزان بانیازهای ویژه

1392

 

The effectiveness of teachers in regular classes in the process of educating students with special needs and

 Influencing factors

1395

The role of the special education teacher in education and technology use  

2005

Evaluation  of   relationship  between  clinical  symptoms  and  isolation  of   f astidiousbacteria  in urine  samples  of   elderly  women. 

2016

 

اثربخشی دوره­های آموزش محیط زیست بر سطح دانش، نگرش و مهارت محیط زیست: دانشجویان دانشگاه علوم بهزیستی وتوانبخشی

Effectiveness of environmental educational courses on  environmental knowledge, attitude and practice: Students of University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences

 

1397

نیازسنجی سطح دانش، نگرش و مهارت محیط زیستی (مطالعه موردی: مربیان پیش دبستان شهر تهران)

1397

 5-چاپ کتاب


سال

عنوان کتاب

ناشر

تالیف/ترجمه


1379

نشانی های بیماری در کودکان

انجمن اولیا ومربیان

ترجمه


1381

 راهنمای تدریس در اولین سال

 

""                "

ترجمه


1385

اختلالات و بیماریها در کودکان

 

اتجمن اولیا ومربیان

ترجمه وبازسازی


1386

راهنمای بهداشت سالمندان  (بهداشت)جلد اول

انتشارات صدر

تالیف


1386

ازآفرینش اثر تا کتاب

دانشگاه علوم بهزیستی وتوانبخشی

تالیف


1388

راهنمای سالمندان (اختلات ادراری تناسلی)

انجمن اولیا ومربیان

تالیف


1395

مبانی آموزش محیط زیست ومشارکت خانواده در آموزش محیط زیست  ویژه مربیان پیش دیستان

آموزش وپرورش وسازمان محیط زیست ودانشگاه

تالیف


1397

کتاب کار وراهنمای آموزش محیط زیست ویژه مربیان کودکان پیش دبستان

آموزش وپرورش وسازمان محیط زیست ودانشگاه  چاپ

تالیف


6- جزوات وتالیفات دانشگاهی :


-تاثیر مدیریت مبتنی برروابط انسانی بر روی سیستم های آموزشی


-مدیریت کلاسیک درسیستم آموزشی


-بررسی چهارفلسفه تعلیم وتربیت باتاکید بر روی فلسفه جان دیوئی


-معرفت شناسی در فلسفه رفتارگرایی


-برنامه ریزی استراتژیک در سیستم های آموزشی تربیتی


-پنجره جوهری وتاثیر آن درسیستم های آموزشی


-تربیت درصحیفه سجادیه


7  - مقالات درمجلات آموزشی   


بهداشت دانش آموزان در همراهی خانه ومدرسه

1389


بهداشت فردی دانش آموزان

1390


بیماریهای شایع درمدارس

1390


کنترل بیماریهای شایع درمدارس وپیشگیری

1390


مشارکت مدارس در کنترل بیماریهای شایع در مدارس

1390


نقش خانواده در کنترل بیماریهای شایع درمدارس

1390


هپاتیت های ویروسی درمدارس

1390


بیماریهای انگلی وکنترل آن

1391


بهداشت دهان ودندان در دانش آموزان

1391


گوش درد وخارش گوش در دانش آموزان

1391


بهداشت بینی واختلالات آن وسینوزیت در دانش آموزان

1391


میان وعده های غذایی کودکان ونوجوانان را جدی بگیریم

1393


                       8-شرکت در کنگره ها وسخنرانی ها


 

1378


    تغییرات ایمنی درسالمندان وپیشگیری از بیماریهای عفونی

1380


      جایگاه زن در نظام سلامت

1384


نگرش واعتقادات وباورهای دینی درباره ناتوانی ها وبه زیستن در ایران باستان

1386


نقش مربیان دانش آموزان خاص درآموزش وارتقائسلامتی آنان

1386


    واکسن وسیستم ایمنی سالمند

1386


باکتری های فستی دیوس در زنان سالمند

1396


9- برگزاری کارگاه ها درخارج از دانشگاه


موضوع

سال


الگوها وروش های نوین تدریس

 

1378


روش های تحقیق

1379


طراحی ،تدوین وبرنامه ریزی شاخص های طرح درس در مدارس 

1380


معلم راهنما ونقش آن در مدرسه

1380


ارزشیابی آموزشی

1381


تحول اداری

1381


تدریس فعال

1382


بهره وری آموزشی

1383


برنامه ریزی استراتزیک آموزشی

1383


والدین ونقش آنها درآموزش

1384


اداره کلاس های یادگیرنده محور

1384


برنامه ریزی اردوهای تفریحی آموزشی

1385


آموزش محیط زیست مربیان کودکان پیش دبستان منطقه 15 و12آموزش وپرورش شهر تهران

1395


آموزش محیط زیست مربیان کودکان پیش دبستان منطقه 18 اموزش وپرورش شهر تهران

1395


آموزش آموزش محیط زیست مربیان کودکان پیش دبستان منطقه 14 اموزش وپرورش شهر تهران

1395


آموزش محیط زیست مربیان منتخب کودکان پیش دبستان مناطق 1،2،3و4 اموزش وپرورش شهر تهران

1395


آموزش محیط زیست مربیان منتخب کودکان پیش دبستان مناطق 5،6،7،و8 آموزش وپرورش شهرتهران

1395


آموزش محیط زیست مربیان منتخب کودکان پیش دبستان مناطق  10،11،13و16آموزش وپرورش شهر تهران

1396


آموزش محیط زیست مربیان منتخب کودکان پیش دبستان مناطق   17،19موزش وپرورش شهر تهران

1396


آموزش محیط زیست ویزه مربیان سرای محلات مناطق 14،15و12شهرداری شهر تهران

1396


توانمند سازی مربیان سرای محلات مناطق 18-19-22شهرداری شهر تهران درحوزه محیط زیست

1397


توانمند سازی مربیان سرای محلات مناطق 11-16-17-شهرداری شهر تهران درحوزه محیط زیست

1397


ارتقائ مهارت مربیان منتخب مناطق 19 گانه آموزش وپرورش جهت استفاده از بسته آموزش محیط زیست

1397   


10- شرکت در گارگاه ها


موضوع

سال

 


روشهای تدریس وارزشیابی درآموزش پزشکی

1374


آموزش توانخشی جامعه نگر

1375


علوم اعصاب ورفتار

1381


آشنایی با تحول اداری

1383


 c.vنویسی

1384


مدیریت منابع وآشنایی با نرم افزار

1386


چگونه یک کارگاه آموزشی اثربخش اجراکنیم

1386


دومین طرح معرفت ویزه اعضای هیئت علمی

1387


دانش پژوهی آموزشی

1389


11-ارائه ژورنال کلاب


توانبخشی دراوستا

1384


نحوه تدریس در آموزش عالی

1384


نیم نگاهی به مسایل آموزشی

1385


پنجره جوهری درآموزش

1385


واکسن های گیاهی

1386


12-خلاقیت ونوآوری


 موضوع

سال


راه اندازی آزمایشگاه میکروب شناسی

1374


طراحی محیط های کشت نوین ویزه باکتری های فستی دیوس درآزمایشگاه

1378


راه اندازی آزمایشگاه بافت شناسی آموزشی

1379


طرح تفکیک پسماندهای اداری 

1395


طرح ترویج فرهنگ پاکسازی کوهستان

1396


طرح مصرف متعادل

1397


طرح کتابخانه های مشارکتی

1397


13-جوایز وبرترین ها


موضوع

سال


تالیف برتر رتبه اول

1387

 


استاد نمونه

 

1396


14-فعالیت های اجرایی


خدمت در بخش های اجرایی دانشگاه


مسئول انتشارات


عضو شورای آموزشی گروه


عضو شورای پژوهشی گروه


عضو شورای نشر


عضو شورای داوران تالیفات


                     

 

                  

 

 

 

 


دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشیمعاونت آموزشیمعاونت تحقیقات و فناوریمعاونت فرهنگی و دانشجوییمعاونت درمان و توانبخشیکتابخانه مرکزی
Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences